พระธรรมเทศนา ลำดับวิปัสสนาญาณที่พระธาตุ

พระธรรมเทศนา ณ วัดพระธาตุขุนห้วยสวด คอร์สปรมัตถภาวนา ๑๒-๒๐ มี.ค. ๖๐ เรื่อง ลำดับวิปัสสนาที่พระธาตุ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

พระธรรมเทศนา วิธีตรวจสอบอารมณ์วิปัสสนา

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๓ ก.ค. ๖๐ เรื่อง วิธีตรวจสอบอารมณ์วิปัสสนา โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda  

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน (สค., ก.ย., ต.ค. ๕๙)

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ณ ครุสติสถาน

รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4)

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เมตตาสาธยายธรรม เรื่อง รู้เฉยๆ (ฌานที่ 4) ในคอร์สอบรมเจริญสติ 10-20 ตุลาคม 2558 ณ ครุสติสถาน ประชาอุทิศ 69 กรุงเทพฯ