กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

☆ กำหนดการอบรมจริญวิปัสสนา (๒๕๖๐) ☆ พระวิปัสสนาจารย์》 โดย หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และทีมงานศิษย์พุทธยานันทะ พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุแสงเทียน อ. เด่นชัย จ.แพร่ 1. * ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ รับ ๓๐ ท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านใดประสงค์ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ติดต่อทีมงานผู้รับสมัคร สมัครติดต่อ :- นุชรี ๐๘๑-๙๑๘ -๔๔๘๐ 2. * วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ กันยายน ปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ วาระพิเศษ เนื่องในวาระละสังขารครบ ๒๙ ปี จึงมีการจัดอบรม แบบต่อเนื่อง ๓ คืน […]