๑๐๗ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เนื่องในวาระ ๑๐๗ ปีชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ โดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ ก.ย. ๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. (วันอาทิตย์ครึ่งวัน) เชิญติดตามการถ่ายทอดสดและภาพกิจกรรมได้ที่ F: หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ขอขอบคุณภัตตาคารสีฟ้าเจ้าภาพอาหารกลางวัน สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสองสัปดาห์ที่ www.regis.bia.or.th *ในกรณีที่ลงทะเบียนเต็มแล้ว ยังสามารถรับผู้ปฏิบัติเสริมได้ไม่จำกัดจำนวน* ถ้ามีผู้ปฏิบัติเกินจำนวน ๒๐๐ ท่าน จะขอสงวนสิทธิ์ที่นั่งด้านในและอาหารกล่องฟรี แก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต (โดยจะมีจอมอนิเตอร์ถ่ายทอดสดด้านนอก และอาหารจานแมวราคาประหยัดไว้บริการ)    

ปรมัตถสภาวะขั้นสูง

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อยามสาม แต่หลวงพ่อเทียนท่านไม่ได้รู้เรื่องปริยัติมาก่อน การเข้าถึงญาณสามนั้น โดยประสบการณ์ของท่านเอง แต่ไปตรงกับพระพุทธเจ้า เมื่อนำมาอ้างถึงญาณทั้งสามคือ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และ อาสวักขยญาณ บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือญาณที่รู้ความคิดและอารมณ์ที่มีมาก่อน มันเกิดไปแล้ว เป็นอดีตไปแล้ว ถึงได้รู้ว่ามันมี คำว่าบุพเพแปลว่าอดีต เช่น ความคิดเกิดขึ้น ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้ว ไม่รู้มันมาจากไหน พอมาปฏิบัติ ท่านมาดูกายดูใจ มาเจริญสติ ไปเริ่มเห็นความคิด แต่ก่อนหน้านี้ไม่เห็น มีแต่เข้าไปในความคิด เวลามันคิดอะไรก็เข้าไปเป็นเรื่องนั้น แต่พอท่านเกิดญาณตัวนี้ ท่านเห็นความคิดมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องๆ ท่านก็เลยตามเข้าไปดูร้อยครั้งพันหน พอคิดแล้วไม่ทันก็ตั้งใจดูใหม่ พอคิดก็ตั้งใจดู ขยับเข้าไปๆ ดูใกล้ต้นตอ “จนที่สุดเข้าไปเห็นความคิดเกิดจากการกระทบ ของอายตนะภายนอกและอายตนะภายใน เมื่อกระทบกันแล้วมันมีการเกิดขึ้นและดับลง” เหมือนกับเราตีระฆัง ระฆังมีอยู่ ถ้าไม่มีการกระทบเสียงระฆังเกิดไม่ได้ พอกระทบเกิดเสียงขึ้น และมีการดับไปของเสียงนั้น ตอนแรกรู้ ได้ยินแต่เสียง แต่ไม่รู้เสียงเกิดจากอะไร ก็ตามเสียงนั้นไปมันเกิดหลายครั้ง.. อ้อ..มันเกิดจาการตีระฆังนั่นเอง ในทำนองเดียวกัน ตอนแรกเห็น...

รวมคลิปจากเฟซ๘ (นวัตกรรมแห่งสติ ๗๑-๗๗) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (๑-๗ ก.ย. ๖๐)

คอร์สปฏิบัติบูชาวาระ ๑๐๗ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๖๐ ……………………………….. *นวัตกรรมแห่งสติ๗๑ เช้า ๒๓ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947669372174818/ ……………………………………………….. นวัตกรรมแห่งสติ๗๒ เย็น ๓๑ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1950913645183724/ ………………………………………………… นวัตกรรมแห่งสติ๗๓ เย็น ๑ ก.ย. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1951349338473488/ …………………………………………………. นวัตกรรมแห่งสติ๗๔ เย็น ๒ ก.ย. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1951745221767233/ ………………………………………………….. นวัตกรรมแห่งสติ๗๕ เช้า ๕ ก.ย. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1952726465002442/...

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๔๓

คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๔๓ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๓๑ ก.ค.๖๐) แสดงธรรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง รูปนามไม่ก้าวหน้าเพราะรู้เวทนาไม่ต่อเนื่อง เวทนามีความสำคัญในการปฏิบัติ เพราะเป็นตัวสะท้อนอารมณ์ โดยเฉพาะเรื่องรูปนาม ถ้ารูปนามไม่เข้มแข็ง ยังแยกเวทนากายเวทนาจิตออกจากกันไม่ได้ เช่น ยุงมาเกาะ โดยสัญชาตญาณทำให้เกิดความกลัว ทั้งๆ ที่จิตยังไม่ได้คิด เรียกว่าอาสวะ มือไปตามสัญชาตญาณ สติยังไม่ทันพิจารณา มือก็ไปก่อนแล้ว สิ่งเหล่านี้เล็กน้อยแต่ละเอียดอ่อน ถ้าเราไม่เริ่มศึกษาจากจุดนี้ ตัวตามรู้เวทนาก็ไม่ละเอียด แยกเวทนากายและเวทนาจิตไม่ชัดเจน อารมณ์รูปนามและอารมณ์ปรมัตถ์ก็จะไม่ชัด ในช่วงอารมณ์รูปนามตอนแรก เพียงแต่เห็นอารมณ์ความรู้สึกทางกายชัด พอที่จะดึงจิตอยู่ได้เท่านั้นเอง หรือพอที่จะเห็นความรู้สึกตัว ที่เกิดจากเวทนาได้บ้าง แต่อารมณ์รูปนามยังไม่ชัด เวทนาทางกายต่อด้วยสัญญา ความจำหมายว่าอันนี้ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง แล้วเราก็ไปรู้สึก จำ หมาย รู้...

รวมคลิปจากเฟซ ๗ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๗-๗๐) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (๒๒ ส.ค.๖๐)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน ๙ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย แพร่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๗  เย็น ๒๑ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947092178899204/ ……………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๘  เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/kriangsak.hongsa/videos/657546941108425/ ………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๙  เช้า ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947310988877323/ ………………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๐  เย็น ๒๒ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947475548860867/ …………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๗๑  เช้า...

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 ส.ค. 60)

โครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (22 สิงหาคม 2560)

รวมคลิปจากเฟซ ๖ (นวัตกรรมแห่งสติ๖๓-๖๖) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ (๑๘ – ๒๐ ส.ค. ๖๐)

พระธรรมเทศนา คอร์สอบรมบุคลากรของกรมการเงินทหารบก ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda …………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๓  เช้า ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946047785670310/ …………………………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๔  บ่าย ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946158872325868/ ……………………………………………………………… คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๕  เย็น ๑๙ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946291288979293/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1946310482310707/ ………………………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๖๖  บ่าย...

รวมคลิปจากเฟซ ๕ (นวัตกรรมแห่งสติ ๕๓-๖๒) ณ ครุสติ ๑๑-๑๖ ส.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน ทุ่งครุ กทม วันที่ /๑๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๕๓-๖๒ (จากเฟซ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท)  …………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๓  เช้า ๑๑ ส.ค. ๖๐  https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942581586016930/ ………………………………………………. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๔  เย็น ๑๑ ส.ค. ๖๐ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1942795949328827/ ……………………………………………….. คลิปนวัตกรรมแห่งสติ ๕๕  เช้า ๑๒ ส.ค. ๖๐ ...

งานอบรมนวัตกรรมแห่งการฝึกสติ ณ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 18-20 สิงหาคม 2560

ทบทวนการจัดงานปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบก วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 โดย พระมหาดิเรก พุทธยานันโท จุดดี 1. สถานที่และอาหารรองรับได้ดี 2. ผู้เข้าร่วมมีต้นทุนที่ดีด้านวินัยพร้อมทำตามที่แนะนำให้ฝึกปฏิบัติ 3. จะมีLINE groupช่วยติดตามผลช่วยให้มีความยั่งยืนในการปฏิบัติต่อเนื่อง 4. แม้มีความไม่พร้อมในการประสานงานครูพี่เลี้ยง แต่มีแง่ดีทำให้ตื่นตัวทำใจและฝึกการสังเกตเพื่อปรับตัวเข้าช่วยงานไปตามสภาพ 5. ครูพี่เลี้ยงได้เรียนรู้วิธีการสอนของครูพี่เลี้ยงท่านอื่นๆ และให้ความเอาใจใส่กับผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ใส่ใจปฏิบัติเพื่อกระตุ้นให้กลับมาปฏิบัติมากขึ้น 6. ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกตัวที่สังเกตจากการปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนกับครูพี่เลี้ยง ไม่เน้นการสอนเชิงทฤษฎี เช่น เรื่องรูปนาม ที่เข้าใจยาก 7. ผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้การดูแลจัดการความคิดของตนโดยการมีสติ บางคนพบว่าความคิดลดลง 8. การที่ครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอบอารมณ์กับกลุ่มที่ตนไม่ได้ดูแลโดยตรงช่วยให้ไม่จำเจกับการแลกเปลี่ยนแบบเดิมๆ 9. กรณีสถานที่คับแคบ ครูพี่เลี้ยงสามารถปรับวิธีการนำเดินจงกรมโดยการรวมกลุ่มใหญ่ทำพร้อมเพรียงกัน ช่วยให้ปฏิบัติธรรมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด 10. มีทีมครูพี่เลี้ยงที่ช่วยติดตามดูแล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมกล้าถามและตื่นตัวเรียนรู้ 11. มีวิทยากรอาจารย์สุรพลจัดกิจกรรมแบบมีสีสันช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีส่วนร่วมกระตือรือร้นสนใจเรียนรู้ไม่ง่วงเลย จุดที่ควรปรับปรุง 1. ด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติในห้องแอร์ที่อากาศไม่ถ่ายเท และอาจคับแคบทำให้ช่วงปฏิบัติเช่นเดินจงกรมปะปนกัน 2....

ครุสติสถาน ๑๐-๑๕ ส.ค. ๖๐

คอร์สอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ดำเนินการอบรมโดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ครุสติสถาน (ของรร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ วันที่ ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ http://buddhayanando.com/wordpress/?p=21301&preview=true