กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

แบ่งปันสิ่งดีๆ

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลสรีรสังขาร หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่

13 พ.ย. 60-10 ก.พ. 61 สวดอภิธรรม 90 วัน

11-20 ก.พ. 61 เจริญภาวนาปฏิบัติบูชาคุณหลวงพ่อมหาดิเรก 10วัน

มี.ค.- ต.ค. 61 คอร์สปฏิบัติบูชา 3 วัน ทุกสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

1-10 พ.ย. 61 คอร์สปฏิบัติธรรมบูชาคุณหลวงพ่อมหาดิเรก 10 วัน

11 พ.ย. 61 ประชุมเพลิงสลายสรีรสังขาร

12 พ.ย.61 เก็บอัฐิธาตุและลอยอังคาร

ติดตามข้อมูลของวัดตลอดปี ถ่ายทอดสดการสวดทำวัตรทุกเช้า และการสวดอภิธรรมทุกเย็น ได้ที่เพจ พระพุทธยานันทภิกขุ goo.gl/Nyk2ap

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์นวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา Dynamic Meditationนวัตกรรมแห่งสติmindfulnessclubชมรมคนรักสติพลิกใจให้ตื่นรู้เซนสยามนาโนแห่งมหาสติ

 

 

 

กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศล สรีรสังขาร กราบขอขมา บูชาคุณ
หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และ Link การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ามาปฏิบัติเจริญสติ ที่วัดพระธาตุแสงเทียน ในช่วงเวลาดังกล่าว

(๑) สวดพระอภิธรรม เจริญสติภาวนา ๙๐ วัน (๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ – ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑)

(๒) ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ๑๐ วัน (๑๑-๒๐ ก.พ.๒๕๖๑) พอจ.กระสินธุ์ อนุภท์โท

(๓) เจริญสติภาวนาบูชาคุณ ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (มี.ค.-ต.ค. ๒๕๖๑)
มี.ค. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ — | ๒-๔ | ๙-๑๑ | ๑๖-๑๘ | ๒๓-๒๕ |
…….นำปฏิบัติโดย หลวงตาเกร็ด ธมฺมโยธี
เม.ย. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ —| ๓๐ มี.ค.-๑ เม.ย. | ๖-๘ | ๑๓-๑๕ | ๒๐-๒๒ | ๒๗-๒๙ |
…….นำปฏิบัติโดย พอจ.กระสินธุ์ อนุภท์โท
พ.ค. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ — | ๔-๖ | ๑๑-๑๓ | ๑๘-๒๐ | ๒๕-๒๗ |
…….นำปฏิบัติโดย พอจ.สมพงษ์ อินฺทโชโต
มิ.ย. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ — | ๑-๓ | ๘-๑๐ | ๑๕-๑๗ | ๒๒-๒๔ |
…….นำปฏิบัติโดย พระมหาราเชน สุทธิจิตโต
ก.ค. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ —| ๒๙ มิ.ย.-๑ ก.ค. | ๖-๘ | ๑๓-๑๕ | ๒๐-๒๒ | ๒๗-๒๙ |
…….นำปฏิบัติโดย พระประพันธ์ ปฏิภาโณ
ส.ค. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ — | ๓-๕ | ๑๐-๑๒ | ๑๗-๑๙ | ๒๔-๒๖ |
…….นำปฏิบัติโดย พอจ.ดวงศิลป์ ปิยะสีโล
ก.ย. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ —| ๓๑ ส.ค.-๒ ก.ย. | ๗-๙ | ๑๔-๑๖ | ๒๑-๒๓ | ๒๘- ๓๐ |
…….นำปฏิบัติโดย พอจ.ศักดา ฐิตธมฺโม
ต.ค. ๒๕๖๑ ช่วงวันที่ — | ๕-๗ | ๑๒-๑๔ | ๑๙-๒๑ |
…….นำปฏิบัติโดย พอจ.อมร จนฺทสีโล

(๔) เหล่าศิษย์ปฏิบัติบูชาวิปัสนาอุทิศแด่หลวงพ่อ (๑-๑๐ พ.ย.๒๕๖๑)
…….นำปฏิบัติโดย หลวงตาสุริยา มหาปัญโญ

(๕) พิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร (๑๑ พ.ย.๒๕๖๑)

(๖) เก็บอัฐิธาตุ (๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑)

ของที่ควรเตรียมมา
๑.ของใช้ส่วนตัว/ยาประจำตัว
๒.ถุงนอน หรือเครื่องนอน ถ้านำมาได้
๓.ไฟฉาย ยาทากันยุง
มีปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
ติดต่อกับ คุณนุชรี 081-9184480 (Line id: Nuch_5205)

ลงทะเบียนได้ที่ Link นี้

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwjOwdNpeFeHnaQu…/viewform

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *