ถอดพระธรรมเทศนา วิธีสังเกตอารมณ์รูปนาม

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda ณ สวนพันดาว ๒๕ ก.ย. – ๑ ต.ค. ๕๙   ถ้าทำถูกจะรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ไม่วุ่นวาย ไม่หนัก ไม่เหนื่อย ไม่เมื่อย ไม่ง่วง ไม่เหงา มันจะปรับตลอดเวลา นั่นคือการเก็บอารมณ์ที่ถูกต้อง ถ้าเก็บไปแล้วมันตึง มันเครียด มันเบื่อ มันเหงา มันเซ็ง มันคิด มันปรุงแต่งฟุ้งซ่าน แสดงว่าในช่วงทำความเพียร เราไม่ได้ปรับความสมดุล Read your mind, read your body When some feeling comes up, You can read...

ถอดพระธรรมเทศนา ปัญหารูปนามนามรูป

ถอดพระธรรมเทศนาประกอบภาพและเสียง “ปัญหารูปนามนามรูป” จากไฟล์เสียงชุด “เบิกตาชาวอาศรม” แสดงธรรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ สถาบันอาศรมศิลป์ รูปนามเป็นอย่างไร? ความคิดว่ารูปนาม เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อันนี้คือความคิด รูปนามที่สัมผัสได้จริงๆ เป็นอย่างไร? รู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ ไม่รู้สึกอะไร น้ำหนักเท่าไร หกสิบกิโล เรานั่งทับตัวเองหกสิบกิโล ไม่รู้สึกเลยเหรอ ความรู้สึกหนัก ที่สัมผัสได้ในปัจจุบัน คือรูปนาม ถ้าเราเข้าใจรูปนามแล้ว เราจะดูสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น ถ้าจับหลักปัจจุบันได้ อดีตอนาคตมันก็ง่าย ถ้าจับหลักปัจจุบันไม่ได้ เราคิดเอา เหมือนเรานอนอยู่ จะลุกไปทันทีก็ลำบาก แต่ถ้าเราเข้าใจรูปนาม ก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้ทันที เหมือนเวลานั่งรถก็สตาร์ทได้เลย รูปนามก็คือเวทนานั่นเอง เวลาปุ๊บปั๊บ กลับมาอยู่กับ ความรู้สึกตัวปัจจุบัน อันนี้คือรูปนาม ไม่ยากเลย แต่ทำไมมันจึงลืมบ่อย ขณะนี้รู้สึกตัวอยู่ ใครเป็นคนรู้สึก? ความหนักความเบา ใครเป็นคนรู้หนักรู้เบา? ตัวเราเองเป็นใคร? รู้หนัก รู้เบา รู้นั่ง รู้สบาย...

ถอดพระธรรมเทศนา “ธรรมะรับอรุณ” ณ ยุวพุทธิกสมาคม

ถอดพระธรรมเทศนา บรรยายโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) แสดงธรรมในคอร์สธรรมบริกรของยุวพุทธิกสมาคม วันที่ 13 – 20 ก.พ. 2560 ณ ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย เพชรเกษม 54 กทม. ในสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วย เป็นธรรมดาของโลกที่เรามีชีวิตอยู่ เพราะมันเป็นคู่ของการเกิดและการดับ การเกิดการดับ เป็นตัวหมุนอยู่ข้างใน ตั้งแต่เรายังไม่เกิด มันมีอยู่แล้วในจักรวาล เป็นพลังงาน แยกออกมาเรื่อย เป็นการเกิดการดับ ต่อมาเป็นคู่ของการหายใจเข้า หายใจออก หายใจเข้าเป็นเกิด หายใจออกเป็นดับ ลักษณะที่เกิด มันจะมีพลังหนักหน่วง ทุกข์ เจ็บ ปวด ในส่วนที่เป็นเกิด ในส่วนที่เป็นดับ มีลักษณะที่เบา สบาย สงบ เย็น นิพพานแปลว่าดับ สังสารวัฏ แปลว่าเกิด ขยายตัวไปเรื่อยๆ จากวงที่เล็กที่สุด ขยายตัวออกมาเป็นเกิดเป็นดับ รู้สึกสบาย เป็นดับ ไม่สบายเป็นเกิด...

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม

พระธรรมเทศนา การค้นพบตัวเองคือการค้นพบโลกุตตรธรรม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith                         เกือบสามพันปีมาแล้วไม่มีทีท่าว่า คุณค่าของสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบจะหมดไป ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองได้ ส่วนใหญ่เรามีแต่พุ่งจิตออกไปข้างนอก ถ้าลมพัดมาจากข้างนอก มาถูกตัวเรา เรารู้สึกเย็นสบาย ขึ้นชื่อว่าลม จะเย็นเหมือนกันหมดหรือไม่? ลมที่เข้ามาสู่ตัวเรา-เย็น แต่ลมที่ออกจากตัวเรา-ร้อน เหมือนสิ่งที่มากระทบ จิตที่ดึงกลับเข้ามา เป็นจิตที่เย็น จิตที่ส่งออกไป เป็นจิตที่ร้อน เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จิตที่ไม่ได้ฝึกฝน มันจะต้องพุ่งออกไปในอดีต อนาคต เรื่องของสิ่งอื่น คนอื่น เรื่องอื่น...

พระธรรมเทศนา เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว

เหตุต้นของวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหว จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรีทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia601909.us.archive.org/1/items/dongguide_yahoo_17./01.%20%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7.mp3 รักษามรรคให้มีกำลัง ในกรณีที่ร่างกายไม่พร้อมใช้ หนักกายหนักใจ เราก็ไม่มีกำลัง การภาวนาก็ไม่ได้ผล ไม่มีกำลังกาย กำลังใจ ถ้าเราเบากายเบาใจ ก็มีกำลัง มีกำลังกาย กำลังจิต การดำรงชีวิต มีความกระตือรือร้น ไม่มีข้อขัดข้องอะไร นั่นคือผลของการปฏิบัติ แต่ในกรณีที่เราขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องหาข้อบกพร่องของมันว่า เราหนักกายเพราะอะไร เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า นักปฏิบัติต้องเป็นแบบอย่างทั้งสามอย่าง เราขาดข้อไหนก็ทำตรงนั้น การที่เราพยายามแก้ไขปัญหา ถือว่าเป็นการปฏิบัติภาวนา ร่างกายพร้อมใช้ คือผลการปฏิบัติ อาจไม่ต้องหวังผลถึงขั้นมรรคผลนิพพาน อะไรมาก แต่ให้ร่างกายของเราเบากายเบาใจมีกำลัง ถือว่าเป็นต้นทางแห่งมรรคผลแล้ว ทำอย่างไรจึงจะรักษาภาวะ เบากายเบาใจให้มีกำลัง อย่างนี้ไปตลอด นั่นคือการรักษามรรค เราปรารถนากันมากมาย ขอให้ได้เป็นมรรคเป็นผล...

พระธรรมเทศนา ธรรมวิจัยในรูปนาม

ธรรมวิจัยในรูปนาม จากไฟล์เสียงชุด ครุสติรัทรีท ๑๑-๑๗ สิงหาคม ๕๙ แสดงธรรมโดย พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Deva Nanda, Direk Saksith https://ia801502.us.archive.org/29/items/dongguide_yahoo_17./02.%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%20new.mp3 พระถูกหลอก พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก มีพระเข้าใจรูปเดียว มีพระฟังห้ารูป ทั้งๆ ที่อยู่กับพระพุทธเจ้ามานานแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระนักเทศน์ พระนักสอนทั่วไป เข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูด คนจะเข้าใจหมด คนที่ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมมาตลอดชีวิต ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง เพราะองค์ประกอบห้าอย่างไม่ครบ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หนึ่ง ศรัทธา ความเชื่อมั่น ความอยากจะศึกษา ความรักที่จะศึกษาในสิ่งที่เข้ามา ไม่พอ สอง ถ้าเกิดความเชื่อมั่นแล้ว ความเพียรที่จะลงมือทำน้อย สาม ลงมือทำแล้ว ที่จะปะกอบด้วยสติ สมาธิ ปัญญา...

พระธรรมเทศนา การเจริญภาวนาให้ถูกวิธี

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธนานันโท แสดงธรรมโปรดสาธุชน ที่มาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ในวันธรรมสวนะ ที่27 กค.2559 ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มตาชั่ง อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ บางทีเราทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจ ตั้งสัจจะคือตั้งใจนั่นเอง การตั้งสัจจะเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้า ทางจิตวิญญาณ ความก้าวหน้าในที่นี้หมายถึง จิตของเราเข้ามาสู่ศูนย์กลาง ของตัวเองมากขึ้น ที่มันแกว่งไปในอดีตบ้าง อนาคตบ้าง เมื่อมีการกระทบครั้งหนึ่งก็แกว่งทีหนึ่ง เมื่อมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติเกิดขึ้น สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มของตาชั่ง มันไม่กระดิกซ้ายขวาขึ้นลงยาวเกินไป กลับมาสู่ปัจจุบันได้เร็วขึ้น ปีนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม จากการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว พิจารณาเห็นว่าในอดีตการปฏิบัติของเรา ที่มีนักปฏิบัติผ่านมาแล้วผ่านไป บางคนปฏิบัติมาตั้งนาน แต่ก็มีการหลุดไปเยอะทีเดียว ก็เลยมาวิเคราะห์ดูเพราะเหตุใด เขาก็มีศรัทธาและความเพียร แต่ทำไมถึงหลุด หรือเปลี่ยนไปมากทีเดียว ก็มาลำดับคำสอนของหลวงพ่อเทียน ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ ว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ทำให้ขบวนการฝึกปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร มาทบทวนใหม่ตั้งแต่ต้นเหตุว่า ความทุกข์และปัญหาทุกอย่าง เริ่มต้นที่อวิชชา พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเทียนต่างยืนยันว่า ถ้าทำตามหลักการอันนี้ ต้องมีพัฒนาการใน สามปี...

พระธรรมเทศนา อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน

พระธรรมเทศนาโดย พระพุทธยานันทภิกขุ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท “อุบายฝึกจิตใจให้อยู่กับปัจจุบัน” (เช้าวันที่ 14 ธ.ค. 2559, Sacred Falls International Meditation Center. Wat Lao Buddha Sacksith. USA Hawaii) (ข้อความถอดคำบรรยายอยู่ใต้คลิปนี้ และในเพจพลิกใจให้ตื่นรู้) Double Check การหยุดและการเคลื่อน ถ้าเราตามรู้ไม่ทัน ก็เป็นการเกิดดับของอวิชชา บางทีเรายกมืออยู่ดีๆ พอแมลงวันมาตอมปั๊บ มือมันไปเลย เราไม่ทันรู้ แต่เราสามารถตามรู้ได้ โดยยกมือขึ้นอีกครั้ง นี่คือวิธีแก้ ทำซ้ำอีกทีหนึ่ง ถ้าทำด้วยความไม่รู้ ทำซ้ำอีกทีหนึ่งให้ช้าลง ถ้าเราลืมแล้วลืมเลย โดยที่ไม้แก้ มันจะกลายเป็นนิสัย เรายกมือ ถ้าลืมรู้สึกตัว ให้ยกมืออีกครั้งแบบรู้สึกตัว เรียกว่าวิธีเกิดและดับ เกิดคือมันเผลอไปโดยไม่รู้ตัว ซ้อมกลับอีกทีอย่างรู้ตัว คือดับ ดับความไม่รู้ ความไม่รู้เกิดเพราะเราเผลอ...

ฤดูกาลภายในคือใจที่เปลี่ยนแปลง

    ฤดูกาลในใจเปลี่ยนไปตลอดเวลา ธรรมชาติของร่างกายคือ เกิดขึ้น แปรปรวน ดับไป ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาตินี้ จิตของเราก็จะแปรปรวนไปด้วย ไม่มีความสุข เย็น สงบ เท่าใดนัก จิตก็ยังสับสนวุ่นวาย แปรปรวนไปตามอาการของเวทนาที่เกิดจากดินฟ้าอากาศ แต่ถ้าเรารู้ความจริง จิตใจของเราก็ไม่แปรปรวนไปตามดินฟ้าอากาศ เราตั้งใจดูมันเฉยๆ ไม่เป็นไปกับอาการของเวทนาที่เกิดจากไตรลักษณ์ตลอดเวลา เราจึงมาศึกษาปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะไม่ให้ใจของเราแปรปรวนไปตามสิ่งแวดล้อม   วัตถุที่ไม่มีวิญญาณดูเหมือนไม่แปรปรวน แต่ถ้าเราสังเกตดีๆ มันก็แปรปรวนเหมือนกัน ต้นไม้ใบหญ้า พอถึงฤดูกาลก็แปรปรวนไป หน้าฝนก็เขียว หน้าแล้งก็แห้ง ฤดูกาลภายนอกเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนทุก ๓-๔ เดือน แต่ฤดูกาลของจิตหมุนเวียนตลอดเวลา วันหนึ่งเปลี่ยนแปลงหลายฤดู ร่างกายและจิตใจ เป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติภายนอกอยู่เหมือนกัน เราจึงต้องมาศึกษาวิธีการปรับให้จิตใจของเราไม่แปรปรวนไปตามอารมณ์ อารมณ์ก็คือฤดูกาลนั่นเอง เราก็จะพอมีความสุขสงบได้บ้าง   ใช้พลังการเคลื่อนไหว แปรตัวทุกข์ให้เป็นตัวรู้   การศึกษาวิปัสสนาก็คือ การศึกษาความจริงในร่างกายของเราที่กำลังเป็น กำลังมีอยู่ เช่น เรานั่งอยู่ ความรู้สึก...

รอยธรรมหลวงพ่อเทียน

รอยธรรมหลวงพ่อเทียน ๑ รอยธรรมหลวงพ่อเทียน ๑/๑ ยกมือเคลื่อนไหวใส่สติ ขอให้พวกท่านทั้งหลาย จงตั้งจิตตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมะ จงเจริญสติปัฏฐานสี่ เรียกว่า กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา ธัมมานุปัสสนา พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้ง อยู่ในจิตใจ ในตำรับตำราว่าอย่างนั้น แต่ที่ผมจะพูดนี้ ไม่ได้พูดในตำรับตำรา ผมพูดโดยอุดมการณ์ ที่ผมประสบพบเห็นมา ให้ท่านมีสติ รู้เท่ารู้ทัน ในทุกขณะที่เกิดขึ้น คว่ำมือลง ยกมือไป เอามือมา เดินหน้า ถอยหลัง เอียงซ้าย เอียงขวา ก้มเงย พริบตา อ้าปาก กลืนน้ำลาย หายใจเข้า หายใจออก ให้มีสติ รู้เท่า รู้ทัน รู้จักกัน รู้จักแก้ รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ นี่เป็นข้อแรก ข้อที่สองต่อไป ให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจ ของท่านเอง ทุกขณะจิต ไม่ว่าท่านจะทำการทำงานอะไร...