สวนพันดาว ๖-๘ ก.พ. ๖๐

ในที่สุด การรีทรีทครั้งประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นจนได้ นั้นคือ การร่วมกันสร้างถนนแห่งความสุขวิถีพุทธ ตามหลักการของ GNH หรือคำเต็มว่า Gross National Happiness แปลว่า ความสุขมวลรวมแห่งประชาชาติ แทนการใช้ วิถีแห่ง GDP หรือ GROSS DEVELOPMENT PRODUCT แปลว่า การพัฒนาเศษฐกิจ เพื่อสร้างผลผลิตมวลรวม ประชาชาติ เป็นการจัดการรีทรีท MINDFULNESS Retreat เพื่อนำร่องการทำงานพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติวิถีพุทธ เริ่ม Workshop ร่วมกันระหว่าง กลุ่ม NGO แห่งแคนาดา ภูฏาน และไทย จัดขึ้นที่ศูนย์เจริญสติแบบเคลื่อนไหว สวนพันดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กพ. ปิดการทำการรีทรีทกันเมื่อเช้านี้ แล้วเราก็ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นสักขีพยาน ต่อชาวพุทธทั่วโลก ว่าเราจะร่วมกันสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จในประเทศไทยเหมือกับที่ประเทศภูฏานทำสำเร็จมาแล้ว พระพุทธยานันทภิกขุ

พระธรรมเทศนา ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี (English) ๑๒ ม.ค. ๑๔

VDO MP4. แนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แบบประยุกต์ใช้ในทุกๆอิริยาบถแก่ชาวต่างประเทศ ที่วัดพุทธรังษีไมอามี่ และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี่ และโฮมสเตท เพราะชาวเมืองที่มีหน้าที่งานคอนข้างยุ่ง ไม่มีเวลาอยู่รีทรีทในวันธรรมดา ก็เลือกมาเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ละคนจึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริง และต่อไปก็จะขายการรีทรีทให้ยาวมากขึ้นเรื่อยๆ พระพุทธยานันทภิกขุ 12 ม.ค. 2014