พระธรรมเทศนา การเจริญภาวนาให้ถูกวิธี

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธนานันโท แสดงธรรมโปรดสาธุชน ที่มาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ในวันธรรมสวนะ ที่27 กค.2559 ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มตาชั่ง อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจ บางทีเราทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจ ตั้งสัจจะคือตั้งใจนั่นเอง การตั้งสัจจะเพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง ช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้า ทางจิตวิญญาณ ความก้าวหน้าในที่นี้หมายถึง จิตของเราเข้ามาสู่ศูนย์กลาง ของตัวเองมากขึ้น ที่มันแกว่งไปในอดีตบ้าง อนาคตบ้าง เมื่อมีการกระทบครั้งหนึ่งก็แกว่งทีหนึ่ง เมื่อมีความก้าวหน้าของการปฏิบัติเกิดขึ้น สัมผัสที่มากระทบเหมือนเข็มของตาชั่ง มันไม่กระดิกซ้ายขวาขึ้นลงยาวเกินไป กลับมาสู่ปัจจุบันได้เร็วขึ้น ปีนี้ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม จากการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหว พิจารณาเห็นว่าในอดีตการปฏิบัติของเรา ที่มีนักปฏิบัติผ่านมาแล้วผ่านไป บางคนปฏิบัติมาตั้งนาน แต่ก็มีการหลุดไปเยอะทีเดียว ก็เลยมาวิเคราะห์ดูเพราะเหตุใด เขาก็มีศรัทธาและความเพียร แต่ทำไมถึงหลุด หรือเปลี่ยนไปมากทีเดียว ก็มาลำดับคำสอนของหลวงพ่อเทียน ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าใหม่ ว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหน ทำให้ขบวนการฝึกปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร มาทบทวนใหม่ตั้งแต่ต้นเหตุว่า ความทุกข์และปัญหาทุกอย่าง เริ่มต้นที่อวิชชา พระพุทธเจ้าและหลวงพ่อเทียนต่างยืนยันว่า ถ้าทำตามหลักการอันนี้ ต้องมีพัฒนาการใน สามปี...

เด็กเลี้ยงสติ

เผลอแล้วไม่เป็นไร เริ่มต้นใหม่ได้ บางคนถามว่า ขณะที่นั่งหรือเดินจงกรมไปนานๆ มันรู้สึกเบื่อหรือฟุ้ง จะแก้ไขอย่างไร? สำหรับเรื่องนี้เป็นปัญหาธรรมดามากๆ ที่เราต้องเจอมันทุกครั้งที่เริ่มภาวนา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใหม่ ความรู้สึกเบื่ออาจจะมาหลายสาเหตุ วิธีแก้ ตอนแรกที่เริ่มต้นภาวนา (สำหรับผู้เคยเจริญสติมาแล้วระดับหนึ่ง) คุณก็ต้องเรียบเรียงความรู้สึกตัว ให้เป็นระเบียบก่อน คือตั้งสติคอยเฝ้าดูความรู้สึก แบบหยาบๆ ง่ายๆ ไปก่อน ความรู้สึกตัวตรงไหนชัด ก็สังเกตจุดนั้นไปเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง ให้ตั้งสติรู้ชัดๆเสมอ ถ้าเผลอขยับขับเคลื่อนกาย ส่วนไหนไม่ชัด ให้ตั้งใจขยับใหม่ แบบทบทวน การตั้งต้นรู้ตัวใหม่เสมอ อย่าคิดว่าไม่จำเป็น สำหรับหลวงพ่อเห็นว่า จำเป็นมากทีเดียว ภาษาฝรั่งเรียกว่า Double check เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ทางจิตภาวนา ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเผลอเคลื่อนไหวเมื่อไร อย่ารีบปล่อยผ่าน พอรู้ตัวว่าเผลอเคลื่อนไหว กลับมาตั้งต้นใหม่เสมอ อาการแบบนี้เรียกว่า double check สติระดับรูปนาม แม้แต่ทางจิตก็ทำเช่นดียวกัน เมื่อเผลอคิด ก็กลับมารู้ตัวใหม่ แต่มิใช่กลับมาคิดใหม่อีกครั้งนะ...