คอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา” ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

คอร์ส “การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา”  ณ ยุวพุุทธิกสมาคมฯ ปทุมธานี วันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda การจัดคอร์สอบรมภาวนาที่อยู่พุทธิกสมาคมครั้งนี้ได้รับผลการอบรมดีมากเพราะว่า ผู้เข้ารับการอบรมล้วนแต่เป็นผู้มีพื้นฐานการทำวิปัสสนาแบบเคลื่อนไหวและการมีพื้นฐานการทำแบบอานาปานสติแบบพอง ยุบ มาก่อน นักปฏิบัติทุกคนจะมีความตั้งใจศึกษาวิธีการนี้ ที่เรานำเสนออย่างจริงจัง และได้ทำการวิเคราะห์วิจัยในเรื่องที่นำเสนอ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งในครั้งนี้เราได้ตั้งหัวข้อเรื่องการภาวนาว่า การศึกษาไตรลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนเป็นไตรสิกขา ด้วยการที่เราได้มีการปฏิบัติแบบวิเคราะห์วิจัยการปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่เอง จึงทำให้นักปฏิบัติได้ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้อารมณ์กรรมฐานในเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้นักปฏิบัติทุกท่าน ที่ผ่านการอบรมรอบนี้แล้ว ให้ติดตามศึกษาเรื่องนี้กันต่อไป ถ้าใครมีอุปสรรคและปัญหาในวิธีการนี้ ก็ขอให้ถามปัญหาเข้ามา พร้อมที่จะแก้ไขข้อข้องให้ตลอดเวลา หลวงพ่อ

ภาพบรรยากาศงานวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา และรับมอบถนน ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๘-๙ ก.ค. ๖๐

ตามที่ท่านสาธุชนคนเจริญสติทุกท่าน ได้สละปัจจัยบริจาคการสร้างถนน บัดนี้ ถนนขึ้นวัดพระธาตุแสงเทียนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว ขออนุโมทนาสาธุ ในศรัทธาของท่านทั้ง หลาย ที่มีส่วนร่วมในการสร้างถนนครั้งนี้ด้วย ขอผลและอานิสงส์แห่ง การสร้างมรรคภายนอก เพื่อความเติบโตแห่งอริยมรรคภายใน อันเป็นเหตุปัจจัย นำไปสู่มรรคผล นิพพาน ในชาตินี้ด้วยกัน ทุกคนทุกท่านเทอญ พระพุทธยานันทภิกขุ

Image กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

☆ กำหนดการอบรมจริญวิปัสสนา (๒๕๖๐) ☆
พระวิปัสสนาจารย์》 โดย หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และทีมงานศิษย์พุทธยานันทะ พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุแสงเทียน อ. เด่นชัย จ.แพร่

(Updated 2/8/2560)
** วันที่ ๒ – ๘ สิงหาคม วิปัสสนากรรมฐาน
” ไตรลักษณ์ สู่ไตรสิกขา”
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกสมาคมฯ
ศูนย์ ๒ ปทุมธานี
ติดต่อที่คุณนุชรี : ๐๘๑-๙๑๘ ๔๔๘๐
(ถ้าสมัครที่ยุวพุทธฯให้ติดต่อโดยตรงที่ยุวพุทธฯ)
** วันที่ ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม
จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่
ครุสติสถาน (ของรร.รุ่งอรุณ) ถ.พระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน
แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ
บุคคลทั่วไป รับจำนวน ๓๐ คน
ลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น
(ค่าอาหาร+ที่พัก/วันละ 200 หรือ ตามกำลังศรัทธา) สมัครติดต่อ
คุณครูอ้อย : ๐๘๖-๓๑๒๗-๒๔๖
** วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม
กรมยุทธศึกษา ทหารบก กทม.
|บุคคลภายในของโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก กทม.
รายงานตัว ๑๗.๐๐น.
(ทีมธรรมบริกรรับเฉพาะที่หลวงพ่อยืนยันก่อนจัดอบรมสิบห้าวันเท่านั้นเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ)
**1-7 กันยายน 2560
วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับ 30 ท่าน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านใดประสงค์ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ติดต่อทีมงานผู้รับสมัคร
ทีมงานแอดมิน ในไลน์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทะ กลุ่มสนทนาธรรม
** วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ กันยายน 2560
ปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
วาระพิเศษ เนื่องในวาระละสังขารครบ ๒๙ ปี จึงมีการจัดอบรม แบบต่อเนื่อง ๓ คืน ๔ วัน
วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกคอร์ส ต่อเนื่อง ต้องสามารถพักค้างคืนได้ รับเฉพาะคนเก่า ไม่เกิน 50 คน
สำหรับคนใหม่ สามารถมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ได้เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส ชั้น 2 สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
สมัครลงทะเบียน: www.regis.bia.or.th หรือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นโถงล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
** วันที่ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม
จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่
ครุสติสถาน (ของรร.รุ่งอรุณ)
ถนนพระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน
แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ
รับภายในเฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์ ลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น
** วันที่ ๑๙ ตุลาคม
เวลา 12.30.น. งานปิดตัวโครงการอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเด็กนักเรียน 9 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๒ อำเภอเด่นชัย จ.แพร่
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
** วันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม
สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณทัศนีย์ (น้อง): ๐๘๑-๙๖๑๕-๖๑๗
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘๔-๔๘๐
** วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม
งานทอดกฐิน วัดพระธาตุแสงเทียน หรือวัดดอย อ.เด่นชัย จ.แพร่**
@สนใจ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐินติดต่อ
*โรงเรียนรุ่งอรุณ
*คุณนุชรี โทร ๐๘๑-๙๑๘๔-๔๘๐
* คุณสมชาย โทร ๐๘๗๓๑๑๓๑๒๙
* คุณนนทกร โทร ๐๙๕๔๑๙๖๙๓๕
*ครูจิ โทร ๐๙๕๕๙๘๗๗๖๗
** วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม
ม่อนมิ่งขวัญ(ดอยสะโง้ะ)
สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวน ๒๐ คน (ปิดรับแล้ว)
(ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘๔-๔๘๐
– นัดหมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓
รถตู้จะมารับที่สนามบินเวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อขึ้นดอยสะโง๊ะ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
วันพุธที่ ๒๙ พิธีปิด เวลา ๑๒.๐๐ น.
………….
.***ข้อควรปฏิบัติผู้เข้าปฏิบัติสติภาวนาทุกคอร์ส ต้องทำตามกติกาดังนี้
๑. หากมีการยกเลิกการสมัครในคอร์สใดก็ตาม
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ – ๒ สัปดาห์
ที่คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐ หรือผู้ที่รับสมัคร
๒. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระธรรม การแต่งกายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ควรใช้เสื้อสีขาวเท่านั้น
กางเกงขายาวผ้าเนื้อหนาหรือผ้าถุง สีขาว หรือสีเข้ม
*** งดใส่เสื้อยืดรัดรูปคอกว้างหรือกางเกงบาง(ควรใส่ซับใน) งดใส่กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น
๓. สตรีที่ไว้ผมยาวควรมัดเก็บผมให้เรียบร้อย
๔.เนื่องจากเป็นคอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ขอให้ผู้เข้าอบรม “ปิดวาจา” และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติ ท่านอื่น หากฝ่าฝืนจะเชิญออก จากคอร์ส และ ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าคอร์สต่อไป
☆☆☆☆☆☆☆☆
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทภิกขุ

วัดพระมหาชนก เมือง Griffin Atlanta. GA. USA (21-30 พค.2017)

คอร์สเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน แอตแลนต้า สถานที่เจริญสติแบบเคลื่อนไหวแห่งใหม่ในอเมริกา นำภาวนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท งานอบรมแรกของอาคารวิปัสสนาหลังใหม่ รีทรีทที่วัดพระมหาชนก แอตแลนต้า อเมริกา เป็นรีทรีทมีผู้ปฏิบัติได้ดวงตาธรรมกันครบถ้วนหน้า ขออนุโมทนาบุญที่สร้างกันมาดีแล้ว ปีหน้าพบกันที่ ม. ชิคาโก้ ปีนี้ีได้ดวงเทียนธรรมนำใจกลับไปทุกคน พระพุทธยานันทภิกขุ

กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

กำหนดการอบรมจริญสติเจริญปัญญา (2560) พระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท 1.วันที่ 11-16 เมย.2017 คอร์สธรรมจัดสรร ที่วัดดอย เด่นชัย แพร่ (วันที่15 ทอดผ้าป่า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 2. วันที่ 18-25 เมย.2017 คอร์สวัดถ้ำแสงเทียน ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 3. วันที่ 26-30 เมย.2017 คอร์สวิปัสสนาฌาปนกิจ ที่วัดป่าชัยมงคล บ้านแท่น ชัยภูมิ ติดต่อที่ คุณสมชาย 0873113129 คุณนนทกร 0954196935 คุณนุชรี 0819184480 คุณสุนันทา 085 1140384 4. วันที่ 1-5 พค.2017 คอร์สครุสติ ที่ทุ่งครุ บางขุนเทียน กทม. ติดต่อที่โรงเรียนรุ่งอรุณ...

ปฏิบัติบูชาหลวงปู่จันทะ ณ วัดป่าชัยมงคล ชัยภูมิ

หลวงปู่จันทะ เป็นพระกรรมฐานที่มีจิตฝักใฝ่ในการเจริญสติกรรมฐาน และการสร้างเสนาสนะ บำรุงพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เป็นฆราวาส มีความศรัทธา เลื่อม เคารพหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เป็นอย่างยิ่ง ได้ไปนิมนต์หลวงพ่อซึ่งตอนนั้นได้เข้าใจธรรมมะใหม่ๆ และได้ไป ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งทางภาคอิสาน ตามลำพัง ตั้งใจจะไม่ออกไปไหน หลวงปู่จันทะได้ไปอ้อนวอน นิมนต์ท่านมาจำพรรษาและสร้างวัดป่าชัยมงคล(หนองผักหลอด)เพื่อสั่งสอนสาธุชนทั้งหลาย แต่หลวงพ่อบอกว่า “คุณต้องมาจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อหนึ่งพรรษาก่อน หลวงพ่อจึงจะไปให้” ท่านจึงตกลงใจอยู่ปฎิบัติธรรมอยู่ในถ้ำกับหลวงพ่อตลอดพรรษา หลังจากนั้นก็ได้นิมนต์หลวงพ่อไปบ้านหนองผักหลอดและชักชวนชาวบ้านมาช่วยหลวงพ่อพัฒนาสุสานบ้านหนองผักหลอดมาเป็นวัดป่าชัยมงคล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านหนองผัดหลอด เป็นวัดสอนวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับพระโยมทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างพระวิปัสสนาอาจารย์หลายรูป เช่นพระอาจารย์สมพงษ์แห่งถ้ำแสงเทียน หลวงตาสุริยา แห่งวัดป่าโสมพนัส พระอาจารย์กระสิณ วัดแพร่แสงเทียน พระอาจารย์ดวงศิลป์ วัดป่าโคกดินแดง และท่านอื่นๆอีกหลายรูป ต่อมาหลวงปู่จันทะก็ได้ออกบวชติดตามหลวงพ่อ จนก่อนวาระสุดท้าย ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุแสงเทียนกับหลวงพ่อ ก่อนละสังขารหลวงพ่อไปจัดปฏิบัติธรรมที่วัดป่าชัยมงคล 7 วัน หลวงปู่ป่วยเป็นโรคอ่อนเพลีย ได้ขอตามมาที่วัดนี้ด้วย พอหลวงพ่อเดินทางไปเผยแพร่ธรรมที่ต่าง ประเทศได้ 2 วัน ท่านก็ละสังขารอย่าง สงบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ด้วยอายุ...

การเจริญสติ ณ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว ภูเก็ต

คอร์ส Two days reatreat ณ อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว ที่ เมืองภูเก็ต (ภูเก็ตโมเดล) ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ดำเนินการอบรมโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท