ถอดธรรมบรรยาจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๓๖

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๓๖ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (เช้า ๒๒ ก.ค.๖๐) พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง พัฒนาการของปรมัตถ์ คนที่ชอบเปลี่ยนวิธีบ่อยๆ ยังไปไม่ถึงปรมัตถ์ เพราะจิตยังไม่หยั่งรากลึก ก็จะหาวิธีใหม่มาเสริมเรื่อยๆ ทำให้สับสน ปรมัตถ์เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ายังเป็นสมมติหรือสมถะ ยังไม่เข้าถึงกระแสพุทธธรรม มีโอกาสไขว้เขวได้เสมอ ถ้าเข้าสู่ปรมัตถ์แล้วจะไม่ไขว้เขว เหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลึกแล้ว แม้อากาศจะแปรปรวนก็ไม่ตาย ถ้ารากตื้นก็ตายได้ จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอารมณ์รูปนาม สมมติ หรือปรมัตถ์? ถ้ายังเป็นอารมณ์รูปนามอยู่ ยังต้องตั้งเจตนารู้ ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆ ไม่ค่อยรู้เอง หรือรู้แบบผิวเผิน มักแฉลบออกไปได้ง่าย รูปนามก็จะพัฒนาไปเป็นสมมติได้ ปรมัตถ์มีสามระดับ ปรมัตถ์เบื้องต้น ปรมัตถ์เบื้องกลาง และปรมัตถ์เบื้องสูง ปรมัตถ์เบื้องต้นคืออารมณ์รูปนามนั่นเอง ยังเป็นไปกับอารมณ์พอใจไม่พอใจอยู่ เวลามีอะไรมากระทบ จะเกิดอารมณ์หงุดหงิดปฏิฆะไปสักพัก กว่าจะรู้ก็นาน แล้วแต่ความแรงของเรื่องที่มากระทบ ปรมัตถ์เบื้องกลางรู้สึกตัวได้เองเป็นส่วนใหญ่ อารมณ์อะไรเกิดขึ้น ชอบไม่ชอบ ปฏิฆะหงุดหงิด จะรู้สึกตัวขึ้นมาเอง...

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ ๑๘

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1927878830820539/ พระธรรมเทศนา ณ วัดดอย (วัดพระธาตุแสงเทียน) เย็น ๑๐ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท เรื่อง “เครื่องกรองอารมณ์” ประเทศผู้นำรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดี เหมือนการปฏิบัติธรรม เราต้องบริหารการเคลื่อนไหวให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เอาสติเข้าไปจับทุกการเคลื่อนไหว ใจเหมือนแทงค์น้ำฝน สติเหมือนเม็ดฝน ตัวกรองน้ำให้สะอาดคือสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญาเป็นตัวกรองขั้นละเอียด ใจของเรารับอารมณ์เหมือนเม็ดฝน รางแต่ละรางเหมือนอายตนะหก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส มารวมที่ภาชนะคือจิต ถ้าไม่กรองก็สกปรก จิตของเราต้องมีไส้กรองชั้นที่หนึ่งคือสัมปชัญญะ ชั้นที่สองสมาธิ ชั้นที่สามคือปัญญา น้ำคืออารมณ์ที่ออกมาก็จะกลายเป็นน้ำสะอาด อารมณ์ที่เป็นอกุศล เมื่อกรองออกมาก็กลายเป็นกุศล กุศลและอกุศลมาจากต้นทางเดียวกัน น้ำดิบเหมือนอารมณ์อกุศล เมื่อผ่านการกรองหลายชั้นแล้วก็กลายเป็นน้ำสะอาด กลายเป็นอารมณ์กุศล เกาะแห่งหนึ่งที่ศรีลังกา มีตัวกรองชั้นกลางที่เป็นหินทรายที่ทำให้น้ำเป็นน้ำแร่ได้ เราทานอาหารวันละสองสามมื้อ แต่อากาศเราต้องหายใจตลอดเวลา อาหารปนเปื้อนรู้ได้ง่าย แต่อากาศปนเปื้อนรู้ได้ยาก ที่เยอรมันเขามีวิธีกรองควันพิษให้เป็นอากาศที่สะอาด แต่ละบ้านเขาจะมีหลังคาโซล่าร์เซล...