คนซื่อบรรลุธรรมได้ไว

คนซื่อๆ ก็จะรู้แบบซื่ิอๆ พระธรรมเทศนาวันวิสาขบูชา ที่วัดลาว Saltlake Dhammaram UT USA วันที่ 10-20 พค.2017 โดยพระพุทธยานันทภิกขุ 1.คนซื่อ ถือว่า มีคุณสมบัติพร้อมที่จะถึงนิพพานได้ง่ายกว่าคนไม่ซื่อ เพราะคนลาวถือว่า ความซื่อ นั้นเป็นนิสัยดั้งเดิมของคนลาว คนลาวจึงชอบเข้าวัด ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นส่วนใหญ่ 2. คนซื่อที่ไม่มีปัญญา ก็ถูกคนอื่นหลอกแบบซ้ำซาก คนซื่อที่มีปัญญา จะเป็นคนดีที่สังคมยกย่อง เคารพนับถือ เพราะให้ที่พึ่งทางใจให้คนอื่นได้เสมอๆ เพราะคนไว้เนื้อเชื่อใจเสมอ 3. การเจริญสติ คือมาเรียนรู้วิธีปรับจิตให้ซื่อตรง แต่ไม่ปล่อยให้จิตซื่อบื้อ คนมีจิตซื่อตรงคือคนฉลาด คนที่จิตซื่อบื้อเป็นคนโง่ ดังนั้น การเจริญสติที่ถูกต้อง ก็คือวิธีการปรับเปลี่ยนจิตที่ซื่อบื้อ ให้เป็นจิตที่ซื่อตรง 4. การทำภาวนาที่ถูกวิธี ก็เพื่อทำให้จิตรู้ซื่อๆ ไม่โอนเอียงลื่นไหลไปกับความพออกพอใจ และไม่ให้ไปผลัก ไปต้าน ขัดแย้งกับความไม่พอใจ แต่ให้รู้จักวิธีทำจิตให้เป็นกลาง หรือทำใจให้ตรงๆซื่อๆ เมื่อถูกอารมณ์ต่างๆ...

โยนิโสมนสิการคือสิ่งสำคัญมาก

ยิ่งละเอียดมาก ยิ่งชัดมาก เราลองมาศึกษาตัวอย่าง ความสนใจในรายละเอียดของชีวิต ที่เป็นรูปธรรม ในชีวิตประจำวันดูบ้าง   เช่น เราจะมักเตือน คนทำงานใกล้ๆ เราเสมอว่า “พูดให้ชัดๆ หน่อย” “เขียนให้ชัดๆ หน่อย” “ฟังให้ชัดๆ ก่อน” เหล่านี้เป็นต้น คนฟังก็เข้าใจได้ทันที   ดังนั้น การเอาใส่ใจในรายละเอียด พฤติกรรมของตนเองมากขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก จนทำตามไม่ได้   แต่เราไม่เห็นความสำคัญ และความจำเป็น จึงชอบมองอะไรแบบผ่านๆ ไม่ชัดเจน   อีกตัวอย่างหนึ่งของการเอาใจใส่ หรือสนใจต่อสิ่งรอบข้าง ที่เป็นปัจจุบัน ที่เรามักพบเสมอ   เช่น บางคนนั่งรถไปกับคนขับ ไปสถานที่เดิม เป็นสิบๆรอบ   แต่พอมาวันหนึ่ง คนขับคนเดิมไม่อยู่ จำเป็นต้องทำหน้าที่ เป็นผู้บอกทางเอง   แต่กลับจำทางเดิม ที่เคยไปไม่ได้  ...