Image กำหนดการหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

☆ กำหนดการอบรมจริญวิปัสสนา (๒๕๖๐) ☆
พระวิปัสสนาจารย์》 โดย หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท และทีมงานศิษย์พุทธยานันทะ พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดพระธาตุแสงเทียน อ. เด่นชัย จ.แพร่

1. * ๑ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐
วัดพระธาตุแสงเทียน
บ้านปากปาน ต.ไทรย้อย
อ.เด่นชัย จ.แพร่
รับ ๓๐ ท่าน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่านใดประสงค์ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ ติดต่อทีมงานผู้รับสมัคร
สมัครติดต่อ :-
นุชรี ๐๘๑-๙๑๘ -๔๔๘๐
2. * วันเสาร์ที่ ๙-๑๒ กันยายน
ปฏิบัติบูชา หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
วาระพิเศษ เนื่องในวาระละสังขารครบ ๒๙ ปี จึงมีการจัดอบรม แบบต่อเนื่อง ๓ คืน ๔ วัน วันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สมัครเข้าฝึกคอร์ส ต่อเนื่อง ต้องสามารถพักค้างคืนได้ รับเฉพาะคนเก่า ไม่เกิน ๕๐ คน (ปิดรับแล้ว)
สำหรับคนใหม่ สามารถมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ได้เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ไม่ค้างคืน
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ชั้น ๒
สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
สมัครลงทะเบียน: www.regis.bia.or.th หรือ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นโถงล่าง
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. * วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี หลวงพ่อเทียน
วัดโมกขวนาราม ต.บ้านเป็ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
แสดงธรรมเทศนา ” อยากให้คนรุ่นใหม่ คิดถึงอะไร เมื่อได้ยินชื่อ หลวงพ่อเทียน”
4. * วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เด็กนักเรียน ๙ โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๒ อำเภอเด่นชัย จ.แพร่
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
5. * วันที่ ๑๓-๑๘ ตุลาคม
จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่
ครุสติสถาน (ของ รร.รุ่งอรุณ)
ถนนพระราม ๒ ใกล้วัดบัวผัน
แขวงท่าข้าม กรุงเทพฯ
รับภายในเฉพาะนักศึกษาสถาบันอาศรมศิลป์
ลงทะเบียนเวลา ๘.๐๐ น
6. * วันที่ ๑๙ ตุลาคม
เวลา ๑๒.๓๐ น. งานปิดตัวโครงการอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเด็กนักเรียน ๙ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต ๒ อำเภอเด่นชัย จ.แพร่
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
7 * วันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม
คอร์สสติคือศิลปะแห่งชีวิต ที่สิ้นทุกข์
สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณทัศนีย์ (น้อง): ๐๙๘-๘๔๒-๔๒๙๕
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐
8. * วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
งานทอดกฐิน วัดพระธาตุแสงเทียน
(วัดดอย) อ.เด่นชัย จ.แพร่
@สนใจ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐินติดต่อ
*โรงเรียนรุ่งอรุณ
*คุณนุชรี โทร ๐๘๑-๙๑๘๔-๔๘๐
* คุณสมชาย โทร ๐๘๗๓๑๑๓๑๒๙
* คุณนนทกร โทร ๐๙๕๔๑๙๖๙๓๕
*ครูจิ โทร ๐๙๕๕๙๘๗๗๖๗
9. * วันที่ ๒๓ – ๒๙ พฤศจิกายน
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม
ม่อนมิ่งขวัญ(ดอยสะโง้ะ)
สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวน ๒๐ คน (ปิดรับแล้ว)
(ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ
คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐
: นัดหมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓
รถตู้จะมารับที่สนามบินเวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อขึ้นดอยสะโง๊ะ
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
วันพุธที่ ๒๙ พิธีปิด เวลา ๑๒.๐๐ น.
10. วันที่ 20-27 ธันวาคม
คอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ที่สวนกมล อ.แม่สอด จ. ตาก
จัดโดยกลุ่มธรรมสังคีต (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
จำนวน 40 คน (กำลังเปิดรับ)
(ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา)
สมัครติดต่อ ที่ครูต่าย
0857313200
เวลา 09.๐๐ น. ลงทะเบียน
วันที่ ๒๗ พิธีปิด เวลา ๑๒.๐๐ น.
………….
.***ข้อควรปฏิบัติผู้เข้าปฏิบัติสติภาวนาทุกคอร์ส ต้องทำตามกติกาดังนี้
๑. หากมีการยกเลิกการสมัครในคอร์สใดก็ตาม
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ – ๒ สัปดาห์
ที่คุณนุชรี: ๐๘๑-๙๑๘-๔๔๘๐ หรือผู้ที่รับสมัคร
๒. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระธรรม การแต่งกายทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ควรใช้เสื้อสีขาวเท่านั้น
กางเกงขายาวผ้าเนื้อหนาหรือผ้าถุง สีขาว หรือสีเข้ม
*** งดใส่เสื้อยืดรัดรูปคอกว้างหรือกางเกงบาง(ควรใส่ซับใน) งดใส่กางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้น
๓.สตรีที่ไว้ผมยาวควรมัดเก็บผมให้เรียบร้อย
๔.เนื่องจากเป็นคอร์สเก็บอารมณ์เข้ม ขอให้ผู้เข้าอบรม “ปิดวาจา” และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติ ท่านอื่น หากฝ่าฝืนจะเชิญออก จากคอร์ส และ ตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าคอร์สต่อไป
☆☆☆☆☆☆☆☆
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มศิษย์พุทธยานันทภิกขุ
<<< update 21/09 2560>>>

พิธีปิดโครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (19 กันยายน 2560)

พิธีปิดโครงการอบรมเจริญสตินักเรียน 9 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยทีมงานวัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ (19 กันยายน 2560)

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐ นำปฏิบัติโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1961053220836433/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586211183134/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586271183128/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586414516447/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808149491518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808119176518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808122396518/  

รวมคลิปจากเฟซ ๑๐ งานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สวนโมกข์ กทม.

รวมคลิปพระธรรมเทศนา งานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ สวนโมกข์ กทม. นำปฏิบัติบูชาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ๙-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ……………………………. นวัตกรรมแห่งสติ๗๙ (สวนโมกข์ เย็น ๑๐ ก.ย. ๖๐) https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954791168129305/ …………………………………………………….. นวัตกรรมแห่งสติ๘๐ (สวนโมกข์ เช้า ๑๑ ก.ย. ๖๐) https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954977078110714/ ……………………………….. นวัตกรรมแห่งสติ๘๑ (สวนโมกข์ เย็น ๑๑ ก.ย. ๖๐) https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1955176758090746/ ……………………………………………………… นวัตกรรมแห่งสติ๘๒ (สวนโมกข์ เช้า ๑๒ ก.ย. ๖๐) https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1955322634742825/ …………………………………………………    

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป “ศีลเพื่อการจัดระเบียบชีวิต” ณ ครุสติสถาน ๑๒ ส.ค.๖๐

พระธรรมเทศนาเรื่อง “ศีลเพื่อการจัดระเบียบชีวิต” โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ) ณ ครุสติสถาน ๑๒ ส.ค.๖๐  

รวมคลิปจากเฟซ ๙ อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ในงานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพ) https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954616614813427/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785553181518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785447166518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785587341518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785823726518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785928446518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786082946518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786076456518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786087826518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786184271518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786184271518/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786166176518/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954618798146542/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954628344812254/ https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155788505786518/ https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1647560051951718/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954638464811242/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954643968144025/ https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1646687782038945/ https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1647554431952280/ https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359696701109976/ https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359698451109801/ https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359700577776255/ https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359578934455086/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954638464811242/ https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954628344812254/ https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708563029344879/ https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708586092675906/ https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708578749343307/ https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708556919345490/  

อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชา ตามรอยหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ณ วัดโมกขพลาราม ขอนแก่น ๑๓ ก.ย. ๖๐ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/ https://web.facebook.com/thiphayasthan/videos/1821818557858551/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825577267732581/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825554431068198/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1825539097736398/ https://web.facebook.com/watmoke/videos/1826884294268545/

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ นำปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (พระพุทธยานันทภิกขุ), พระอาจารย์สมพงษ์ อินโชโต และพระในสายงานหลวงพ่อเทียน      

ถอดธรรมบรรยายจากคลิป นวัตกรรมแห่งสติ๔๖ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ๒-๘ ส.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ยุวพุทธิกสมาคม ๒-๘ ส.ค. ๖๐ การปฏิบัติเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าไม่เข้าใจจะกลายเป็นเรื่องยาก จะทำอย่างไรให้เข้าใจ? พระพุทธเจ้าได้ยกเรื่องมรรคแปด เป็นอันดับแรก มรรคแปดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแปลว่าเข้าใจ ถ้าใครเข้าใจถูกก็จะพ้นจากทุกข์ และปัญหาทั้งปวง ขณะที่ยกมือใครเป็นผู้ยก? ทุกคนตอบว่าเรายก ไม่ใช่รูปยก มันจึงผิดตรงนี้ เพราะเราเป็นผู้ยก มันจึงผิดแต่แรก ที่จริงแล้วไม่มีเรา มีแต่รูปกับนาม ความเป็นเรามาจากความคิด ถ้าไม่มีความคิดก็ไม่มีเรา ทุกคนลองเอามือจับแขนตัวเอง ให้บีบและปล่อย มีสองความรู้สึกคือหนักและเบา ใครเป็นผู้หนักผู้เบา? เราหรือว่ารูปกับนาม? หนักคือเกิด เบาคือความเกิดหายไป ความหนักความเบาเกิดขึ้น ในขณะบีบและปล่อย พอปล่อยวางก็จะเบา ถ้าจะยึดเอามันก็หนัก ในระหว่างปฏิบัติ ความรู้สึกหนักเบาปรากฏในกายใจตลอดเวลา การที่จะเข้าใจรูปนามเบื้องต้น ให้เห็นอาการเหล่านี้ให้ได้ก่อน ระหว่างความรู้สึกหนักเบาเป็นอะไร? เป็นความรู้สึก? หรือเป็นเรา? หรือเป็นความคิด? เฝ้าดูความรู้สึก ร้อน หนาว สบาย...